Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Manyetik Rezonans Görüntüleme Nedir ? 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), radyo dalgalarının ve manyetik alanların yardımıyla vücudumuzun kesitsel görüntülerini veren bir yöntemdir. MRG, özellikle beyin ya da iç organlar gibi yumuşak dokuların görüntülenmesi için uygundur. MRG, Röntgen, BT ya da Ultrason gibi görüntülemelerin tam sonuç sağlayamadığı durumlarda ya da dinamik sürecin incelenmesi gerektiği durumlarda kullanılır. (Örneğin: Beyindeki metabolik süreç gibi)

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme Nasıl Çalışır ?

  MRG cihazı, halka şeklinde manyetik tünelden, radyo transmitöründen ve incelenecek vücut bölgesine bağlanacak sargı ünitesiyle sizi manyetik tünele götüren hasta masasından oluşur. Görüntüleme, MRG odasının dışındaki kontrol panelinde sağlanır. Bölgesel görüntüler monitörle ya da Bilgisayarlı Tomografi veya Röntgene benzeyen filmlerle görüntülenir.

 • Görüntüleme Esnasında Ne olur ? 

  Siz hasta masasında yatarken tıbbi personel, incelenecek bölgenize koiller yerleştirir. Görüntülenecek bölgeye bağlı olarak belli vücut bölgelerinin daha iyi görüntülenmesi için kontrast madde enjekte edilebilir. Daha sonra siz hasta masasında yatarken manyetik tünele girersiniz. Sistem sizle alakası olmayan çalışma sisteminden kaynaklanan sesler yapacaktır. Görüntüleme işlemi ilaçsız ise yaklaşık 15-20 dk, ilaçlı ise 20-25 dk sürmektedir.

 • Başka Bilmeniz Gerekenler Nelerdir ? 

  Manyetik Rezonans Görüntülemede güçlü manyetik alan kullanır ve kesinlikle acısızdır. Görüntülemeden önce lütfen takılarınızı, piercinginizi, saatinizi, saç tokalarınızı, gözlüklerinizi, cüzdanınızı, kredi kartlarınızı ve diğer manyetik eşyalarınızı çıkarın. Eğer hamileyseniz ya da  herhangi bir ilaca alerjiniz varsa, lütfen doktorunuza haber verdiğinizden emin olun. Bu size en uygun madde seçimini sağlayacaktır. 

Prensibler ve Teknolojiler 

MRG’nin teknolojik prensibi vücudun her yerinde bulunan hidrojen atomlarına dayanmaktadır. Dünyadaki manyetik alandan yaklaşık 20 bin kat daha güçlü olan manyetik alan protonların ya da sinlerin manyetik özelliklerini sıralamaktadır. Protonlara, yaklaşık 50 MHz frekansında radyo etki şeklinde ek bir enerji verildiğinde bazı sinler zengin enerji durumuna dönüşür ve enerjiyi bıraktıktan sonra hızlı bir şekilde eski durumuna dönerler. Bu süreç, protonların kimyasal ortamına bağlı MRG sinyalini oluşturur ve bilgisayarla bir görüntülere dönüşür. Bilgisayar ortamında bu görüntüler bir takım işlemlerden geçirilerek radyologun değerlendireceği görsel formata dönüştürülür. Film olarak ya da dijital ortamda hastaya verilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi Nedir ? 

Bu görüntüleme metodu vücudumuzun detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bilgisayarlı Tomografi, doktorunuz Röntgen incelemelerinden daha kesin bir bilgi istediği zaman kullanılır. BilgisayarLI Tomografi’nin önemli faydalarından biri vücudunuzun geniş bir alanının görüntülemesine ihtiyaç duyulduğunda işlemi zamanının kısa oluşudur. 

 • Bilgisayarlı Tomografi İşlemi Nasıl Çalışır ? 

  BT kısa, içinde röntgen, jeneratör ve detektörlerinin vücudunuz etrafında döndüğü ve kesit görüntüler yaratan tüp şeklindeki bir tünelden (gantri) oluşur. Görüntüleme, BT odasının dışındaki kontrol panelinden sağlanır. Bilgisayar, röntgene benzeyen gösterilebilen datalardan kişisel kesit görüntüleri toplar. 

 • Görüntüleme Esnasında Neler Olur ? 

  Görüntüleme esnasında siz, tünele ilerleyen hasta masasında uzanırsınız. Vücudunuzun bazı bölgelerinin daha iyi görüntülenebilmesi için size kontrast madde enjekte edilebilir. Tarama sadece 1-2 dk sürer.

 • Başka Bilmeniz Gerekenler Nelerdir ? 

  Bilgisayarlı Tomografi görüntülemeleri acısızdır. Modern BT sistemleri en az düzeyde radyasyonla çalışır ve süreleri çok kısadır. Bu da hastaların ve tıbbi personelin mümkün olduğunca az düzeyde radyasyona maruz kalmalarını sağlar. Eğer hamileyseniz lütfen doktorunuzu haberdar ettiğinizden emin olun; ayrıca doktorunuzun size en uygun kontrast maddeyi seçmesi için eğer ilaca karşı herhangi bir alerjiniz varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. 

Prensibler ve Teknolojiler 

BT, röntgenin geleneksel görüntülemesinin aksine vücudun 3 boyutlu, dijital görüntülerini sağlayan teşhis işlemidir. Röntgen tüpünün ve detektöründen oluşan gantrideki ünite siz sistemde ilerledikçe vücudunuz etrafında adım adım ya da devamlı (spiral) döner. 

Vücudunuzdaki dokunun yoğunluğu detektörün kaydettiği ve elektronik sinyallere dönüştürdüğü X ışınlarını azaltır. Bilgisayar bu sinyallerden gri değerleri toplar. Bu penceleme (ciğer, kemik, yumuşak doku gibi) farklı dokuların detaylı bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlar. Matematiksel işlemler sayesinde sistem herhangi bir kesiti ve 3 boyutlu görüntüleri toplar. 

Röntgen 

Röntgen Nedir ? 

Röntgen, vücuttaki görüntülerin ortaya çıkarılması ya da görüntülerin saydamlaştırılması için X ışınlarının kullandığı görüntüleme işlemidir. Görüntüler, genellikle röntgen filmlerinde ya da ekranda gösterilir. Hızlı röntgen işlemleri esas olarak ciğer, göğüs ve kardiyak görüntülemelerinde kullanılır.

 • Röntgen Görüntüleme Nasıl Çalışır ? 

  Röntgen sistemi röntgen tüpünden ve ışık sisteminden (Örneğin bir film kesiti ya da dijital bir detektör) oluşur. Görüntüleme; hasta ayaktayken, otururken ya da yatarken sağlanır. Bu, doktorun ışıklı bir kutunun ya da monitörün önünde değerlendirme yaptığı 2 ya da 3 boyutlu monokrom görüntülerle sonuçlanır. 

 • Görüntüleme Esnasında Neler Olur ? 

  Çok kosa süren görüntüleme esaanasaında X ışınları vücuda girer ve görüntü bir filme ya da detektöre kaydedilir. Görüntülenecek bölgeye bağlı olarak size enjekte yoluyla ya da oral olarak kontrast madde verilebilir. 

 • Başka Bilmeniz Gerekenler Nelerdir ? 

  Röntgen görüntüleme acısızdır. Eğer hamileyseniz lütfen doktorunuzu bilgilendirdiğinizden emin olun; ayrıca doktorunuzun size en uygun kontrast maddeyi seçmesi için eğer ilaca karşı herhangi bir alerjiniz varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. 

Prensipler ve Teknolojiler

Röntgen teknolojisi tıpta en iyi bilinen görüntüleme tekniğidir. Özellikle radyografi ve anjiografi gibi çeşitli uygulama yöntemleri kullanılmaktadır. Emilmeyen radyasyon farklı şekillerde kaydedilir. Ortepedi de filmin kararması, depolanan fosforlardaki emilim, röntgen görüntülerinin monitörde görüntülenmesi. Dijital sistemlerde görüntüler bilgisayar vasıtasıyla oluşturulur. 2 ve 3 boyutlu görüntüler kadar bu da farklı filtreleme sağlar. Sistem geometrisi çoğunlukla verilen uygulamaya bağlıdır. En yaygın geometri tipleri dikey ya da yatay radyasyonlu tavan veya zemine tutturulmuş sistemleri, C kollu ya da kolsuz mobil sistemleri, Mamografi sistemleri, 1 ya da 2 seviyeli C kollu sistemleri içerir.