Tüm Vücut Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme

 • Primer Tıbbi Görüntüleme Merkezi   •   Tetkikler

Tüm Vücut Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Nedir ?

Yüksek Tesla ve güçlü gradiente sahip MR cihazlarında uygun sargılar kullanılarak hareketli masa tekniği ile baştan ayak uçlarına kadar tüm vücut görüntülenmektedir.

İnceleme Süresi ?

İnceleme eğer kontrast madde kullanılmadan yapılırsa yaklaşık 15-20 dk sürer. Bazı durumlarda (spesifiteyi artırmak için) IV.  kontrast madde kullanılırsa bu süre 60 dk’ye kadar uzayabilir. 

Endikasyonları Nelerdir ? 

 • Primer malign tümörü olan hastalarda uzak metastazların araştırılması. 

 • Metastatik lezyonu olan hastalarda primer malign odağın tespiti. 

 • Polimiyozit gibi birden fazla odağın tutulduğu kas hastalıklarında yaygınlık derecesinin tespiti. 

 • Fokal kemik iliği infiltrasyonu yapan patolojilerde (lösemi-lenfoma gibi) odak araştırılması ve yaygınlık derecesi tespiti.

 • Dövülmüş çocuk sendromunda (radyasyon içermediğinden) kontüzyonların tespitinde.

Avantajları Nelerdir ? 

 • Metastatik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan direkt grafi, sintigrafi, BT ve PET-BT tekniklerinin aksine tüm vücut MR incelemesi iyonizan radyasyon içermez. Bu nedenle defalarca tekrarlanabilir, hamile bayanlar ve çocuklarda korkmadan yapılabilir. 

 • Bu yöntemle özellikle kemik lezyonlarda osteoblastik aktivitenin yanı sıra sintigrafinin aksine osteolitik metastazlar (multipl myelome gibi) kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Patolojik kırık olmayan hastalarda reaktif benign skleroz ile kırık ayrımını yapabilir.

 • PET-BT incelemesi ile karşılaştırıldığında, bu teknik oldukça ucuzdur. Ayrıca tüm vücut MR tekniği radyasyon içermezken inceleme esnasında çevreye ve insana zarar veren radyoaktif madde gereksinimi duyulmaz. PET-BT incelemesi aktiviteyi tespit ettiğinden aktivite gösteren benign lezyonlarda malign proçesler ile karışabilir.

  Tüm vücut MR incelemesi PT-BT’ye göre daha kısa sürer. PET-BT kranial lezyonların tespitinde sınırlıdır.

Dezavantajları Nelerdir ? 

 • Akciğerde 6mm. çapın altındaki lezyonların tespitinde diğer tüm inceleme tekniklerinde olduğu gibi kısıtlıdır. Bununla birlikte birden fazla metastazı olan hastalarda 6mm’nin altında olabilecek ek akciğer metastazları büyük oranda hastanın tedavi protokolünü değiştimektedir. 

 • Klostrofobisi olan hastalarda inceleme yapılamayabilir. 

 • MR kontendikasyonları incelemeyi kısıtlar.

“SONUÇ”

Tüm vücut MR görüntüleme tekniği son yıllarda geliştirilen hareketli masa tekniği ve hızlı sekanslar ile özellikle primer malignitesi olan hastalarda metastazların tespiti-yaygınlığının değerlendirilmesinde, ayrıca metastazları olan hastalarda primer odak tespitinde kullanımı hızla artan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm vücut MR incelemesi ile hasta bu konuda kendisine en yakın rakibi olan PET-BT’ye göre yorulmadan ve radyasyon almadan, 15-20 dk. gibi kısa bir sürede daha ucuz olarak benzer doğruluk oranında değerlendirilebilmektedir.