MR Cihazı

  • Siemens 1.5 Tesla Magnetom Avanto marka cihazımız Türkiye’deki en son sistem 1.5 Tesla cihazdır. Cihazımız 45 militesla yüksek gradient gücüne sahiptir. Tünel uzunluğunun az olması ve tünel çapının genişliği ile klostrofobisi olan hastaların MR çekimlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Cihazımızda bulunun özel meme, prostat ve anjiyografi sargıları ile ayrıntılı organ incelemesi gerçekleştirilmektedir. Tüm vücut anjiyografi tetkiki 2 dk gibi kısa bir sürede elde edilebilmektedir.

  • Tüm Vücut MR İncelemesi

    Tüm Vücut MR incelemesi PET-BT’ye alternatif olmasını sağlayacak avantajlara sahiptir. Radyasyon içermemesi, insana ve çevreye zarar vermemesi, tetkikin kısa sürede gerçekleştirilmesi ve ekonomik oluşu önemli avantajlar sağlamaktadır. PET-BT’ye yakın düzeylerde doğruluk oranlarına sahip bir incelemedir. Ana endikasyonları vücudunda tümör olan hastalarda tümör yaygınlık derecesinin yada yaygın tümörü olan hastalarda esas tümörün tespit edilmesidir. Ayrıca lösemi ve lenfoma gibi kemik iliğini tutan hastalıklarda yaygınlık derecesi belirlemede kullanılmaktadır. Özel software programları ile difüzyon, perfüzyon, DTI, SWI, fonksiyonel MR (Bold), traktografi, MR kolanjiopankreatikografi, BOS akımı gibi ileri MR uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Dijital Röntgen

  • Siemens marka dijital röntgen cihazımızda dijital ve analog görüntüler elde edilmektedir. Özel kaset sistemleri ile rutin röntgen filmleri ve ilaçlı böbrek filmi dışında skolyoz ve uzunluk grafikleri çekimi yapılmaktadır. Dijital röntgen ile hastaya daha az doz radyasyon vererek kaliteli görüntüler alınmaktadır. Dijital ortamda bilgisayar teknoloji ile görüntüleri üzerinde işlem yapılabilmektedir. Görüntüler Cd vb. ortamlarda hasta ve doktoruna verilebilmektedir.

Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT)

  • Siemens Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) cihazında rutin incelemeler dışında üç boyutlu, dinamik ve anjiografi tetkikleri yüksek görüntü kalitesi ile 15-30 sn. gibi kısa sürelerde elde edilmektedir.